Kollektsioon

EKKMi kollektsioon on omanäoline kogum erinevas materiaalses ja mitte-materiaalses vormis kaasaegse kunsti teostest, objektidest, ideedest, kokkulepetest, detailidest ning muust sarnasest.

Umbes samal ajal kui sündis idee EKKMist sündis ka idee EKKMi kollektsioonist, sest definitsiooni kohaselt on kollektsiooni olemasolu asi, mis määratleb muuseumiks olemist. EKKMi kollektsioon, nagu iga elav kollektsioon, on pidevas saamise ja muutumise protsessis, seda nii kontseptuaalsetel kui ka puhtmateriaalsetel põhjustel.

Materiaalsete põhjustena võib ennekõike välja tuua nii kogude senised kesised hoiustamistingimused kui vastava eelarverea üleüldise puudumise. Kontseptuaalsete põhjustena saab käsitleda EKKMi amorfseid kogumisprintsiipe, aga ka seda, et iga põhjalikum kogude ülevaatus on toonud endaga kaasa ka seniste tegevuste ümbermõtestamise ning teatava suunamuutuse. Neist märgilisemad on olnud 2011. aastal toimunud „Muuseumi failid I: Kogutud printsiibid“ ning 2021. aastal aset leidnud „Reskriptitud EKKMi kogude külastus“.

EKKMi kollektsiooni kuulub 2021. aasta seisuga 33 individuaalset nimetust 28 erinevalt autorilt ning Marco Laimre alakogu.