EKKMi KOLLEKTSIOON

Elin Kard, „Tip of the Day“, 2006.

Elin Kard

„Tip of the Day“, 2006

õli, lõuend; 9 maali a´ 30 x 42 cm

Maaliseeria “Tip of the Day” oli esmakordselt eksponeeritud 2006. aastal Kunstihoone näitusel “Vägivald ja Propaganda”. Seeria koosneb üheksast maalist, millele kantud tekst põhineb meedias kajastatul. Selle keskmeks on Guantánamo (Gitmo) vangilaager, kus ametlikult, enne 2006. aasta juulit, ei kehtinud Genfi (III) konventsioon, mis puudutas “sõjavangide” õigusi ja üldist inimõigust. Keskendudes kolmele peamisele elemendile – relv, Casio käekell ja oliiviroheline – , mis peaksid toimima terroristide “välimäärajana”, tõstatab autor küsimuse inimeste vangilaagritesse paigutamise tagamaadest ja põhjustest.

Maaliseeria on omandatud igavese sissepääsu eest EKKMi näitustele, kuigi Elin Kard on EKKMi juhatuse liige ning näitused EKKMis on tasuta.

Elin Kard: “Lugesin tollal välisajakirjandusest päris palju erinevaid materjale siis veel tegutsenud Guantánamo (Gitmo) vangilaagri kohta. Erinevate Gitmosse sattunute käest küsiti minu mäletamist mööda, millal, kus ja mis ajendil neid vangistati ning seal töötanud personalilt, et millised on need nö. välised tunnused, mille abil on “kõige kergem ära tunda terroristi”. Vajalikeks elementideks, või siis ka eksitavateks elementidest olid: relva omamine, Casio käekell F-91W ja riietuses oliivirohelise kasutamine.”

Meedia: Teoses “Tip of the Day” (Päeva nipp) on Elin Kard kokku kogunud meediast üles nopitud fraasid ning moodustanud nendest hiiglaslikud “päevanipi” kaardid. Nendel seisab “How can I be welcome in Gitmo / Somewhere in the middle of the land without Geneva Conventsion / Where access means no access and / where I can study new rules of war” (Kuidas ma saaksin olla teretulnud Gitmos / Kusagil keset Genfi konventsioonita maad / Kus ligipääs tähendab ligipääsmatust ja / kus ma saan õppida uusi sõjareegleid). Nende kontekstist välja rebitud ja must-valgelt kaartidele asetatud sõnade lihtsus aitab paljastada Ameerika vanglate julma külje. “Tip of the Day” röövib sinult igasuguse võimaluse vabandada välja teistelt õiguste röövimise.