EKKMi KOLLEKTSIOON

Alver Linnamägi, „Kirjad sõjaväest”, 2008.

Alver Linnamägi

„Kirjad sõjaväest“, 2008

installatsioon, 4 kirja

Alver Linnamägi „Kirjad Sõjaväest” valmis ajal kui kunstnik täitis Eesti Kaitseväes ajateenistuskohustust. Samal ajal toimus EKKMis Anneli Porri kureeritud näitus „Making of Contemporary Art”. Näituse vältel saabus EKKMi aadressile regulaarselt iga nädal üks kiri, mille jaoks pagaldati Põhja pst. 35 aia külge postkast, sest kunagi varem ei olnud sellele aadressile posti saabunud. ”Kirjad sõjaväest” on algusest peale EKKMiga seotud, seetõttu tundus loogiline see ka kollektsiooni hõlmata. Teose kompensatsiooniks saatis EKKMi juhatuse liige Anders Härm, ajal mil Linnamägi teos oli eksponeeritud kollektsiooni näitusel „Muuseumi failid I: Kogutud printsiibid”, EKKMi aadressile Linnamägi nimele regulaarselt neli kirja.

Alver Linnamägi: „Eesti Kaitseväest EKKMi toimetatud neli kirja olid minu kui tudengi, kuid ka ajateenija üheks vähestest võimalustest kunstimaailma, selles toimuva ning figureerivate inimestega ühendus säilitada ajal, mil ma olin reamees kuni nooremseersant. Teose näol on tegemist öövalve ajal kirjutatud tekstitükkide, olukordade kirjeldamisega, mille eesmärgiks minu ümber toimunut jagada inimestega, kellest enamikele kirjeldatud keskkond tõenäoliselt sama võõras tundus kui mulle endale. Kokkuvõtlikult võib öelda, et kuraator Anneli Porri sai näitusele teose, mina võimaluse ühendada kodaniku kohustus loomingulise väljendusega ning EKKM endale postkasti.”