EKKMi KOLLEKTSIOON

Sigrid Viir

„Esmaspäevast reedeni“, 2019

EKKMi fassaad; kolm värvi: tundra, onyx, patina

Teos esitab küsimusi töö- ja puhkeaja harjumuspärase jaotuse kohta tänapäevamaailmas. Näituse kontseptsioonist lähtuvalt muutus külastaja teekond jakunstiteosed seal sees, maja fassaadist alustades, tööst puhkuseks.Kunstiteos”Esmaspäevast reedeni” tegeles tööga kõige otsesemal kujul. Töö kui panustaminekellegi teise (antud juhul EKKMi) huvidesse. Kunstnik valis välja värvitoonid jateostas räämas muuseumi fassaadi värskenduskuuri. “Esmaspäevast reedeni” onideeline jätk kunstniku varasemale teosele, mis tegeles kunstniku töö ja sellemõõdetavusega. EKKMi katusel olev teos “Püha puhkus” (Holy Holiday), midasaab käsitleda osana teosest “Esmaspäevast reedeni” kuulutab pühaks puhkusesamas kui tegelikkuses on hoopis töö see, mille ümber elu keerleb.