EKKMi KOLLEKTSIOON

Johnson ja Johnson, „Somewhere in Europe“, 2006
Johnson ja Johnson, „Somewhere in Europe“, 2006
Johnson ja Johnson, „Somewhere in Europe“, 2006

Johnson ja Johnson

„Somewhere in Europe“, 2006

videoinstallatsioon, Brillo Box 195x195x200 cm

Johnson ja Johnsoni (Indrek Köster ja Taavi Talve) „Somewhere in Europe“ on Andy Warholi „Brillo Box’ide“ parafraas, mis tõstab esile kohaliku kunstikultuuri soft’i-põhise kunstilembuse. Teos koosneb videost, mis dokumenteerib kunstnike aktsiooni, ja suurendatud „Brillo Box’i“ koopiast. Oma aktsioonis kõnnivad Tallinna linnaruumis ringi kaks ülikondadesse riietatud kunstnikku, süles Warholi „Brillo Box’i“ tõetruud koopiad. Kunstiajaloos märgilistele teostele kohalikus keskkonnas kohase konteksti otsimine luhtub, sest ükski inimene ei tundu olevat neist huvitatud. Video lõpus jäätakse hüvasti Warholi esteetikaga, millega Euroopa ääremail midagi peale pole hakata.

Teose pealkiri on laenatud Ariel Pinki samanimelisest loost, mis ka video taustaks kõlab. Teos on omandatud EKKMi kollektsiooni ühe kontseptuaalse dollari eest.