EKKMi KOLLEKTSIOON

Marco Laimre

Marco Laimre kogu

EKKMi juhatuse liige, kunstnik Marco Laimre on deklareerinud, et kõik tema teosed, mis ei kuulu mõnda teise kollektsiooni, kuuluvad EKKMi kogusse. Seega on neid viimase paarikümne aasta jooksul, mil Laimre kunstnikuna tegutsenud on, kogunenud väga suur hulk hoolimata sellest, et päris suur osa tema loomingust kuulub ka mõnda teise kollektsiooni. Seega eksponeerime käesoleval näitusel üksnes nimekirja teostest, sel-leks, et me kõik, kunstnik kaasaarvatud, saaksime aimu EKKMi Laimre-kogu mastaapsusest.