EKKM tegi 2023. aastal külastatavuse publikurekordi

Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi 17. tegevusaasta oli väga edukas: hoolimata hoonega seotud haldusprobleemidest tõi näituseprogramm majja kunstihuvilisi ja kõigi aegade publikukülastuse rekordi 11 327 inimest. Optimismi uuele hooajale vastu minnes annab ka suurenenud tegevustoetus kultuuriministeeriumilt.

EKKMi hooaja avas Tanel Randeri kureeritud rahvusvaheline grupinäitus „Hüvasti, ida! Hüvasti, Narcissus!“, mis tegi EKKMi seniste näitusekülastuse rekordi (3091). Suvel toimus nn üllatuskuraatori ehk helilooja Helena Tulve koostatud grupinäitus „varjupaik – varju paik“, mis tõi kunstisaali palju uut, teiste kultuurivaldkondade tausta ja huvidega publikut. Sügise hakul avanes kunstnik Jaanus Samma kvääruurimuslik isikunäitus „Raudmehed“ (kuraator Krist Gruijthuijsen). Populaarset näitust külastas ka Eesti Vabariigi President Alar Karis saatjaskonnaga. Hooaja lõpetas kuraator Maria Helen Kändi kokku pandud rahvusvaheline grupinäitus „Meduusa naer“, mida saatis mahukas haridusprogramm ning eriüritusena muusik Maria Fausti soolokontsert. Muuseumi välialal toimus roheprojekt „Hõlmikpuu hõlmas“ (kuraator Margit Säde, kunstnik Tanja Muravskaja). Näitustegevusele lisandus muusikaprogramm nii tasuliste kui tasuta kontsertide näol, mida külastas kokku 2300 inimest. 

Külastajate arvu kasv on märkimisväärne, arvestades näituste lühemat lahtiolekuaega nii nädala lõikes kui ka külastuspäevades kokku. 2023. aastal oli EKKM nimelt majanduslikel põhjustel avatud varasema kuue päeva asemel viis päeva nädalas (K–P). Samuti pikendasime näituste vahepealset installeerimisperioodi kolmele nädalale, et keskenduda maksimaalselt näituste viimistletud esitlustele.

Muuseum on tänulik toele, mida on erinevad asutused eraldanud EKKMi kui mitmes keeles ligipääsetava ja publikule tasuta näitusemaja toimimiseks. Tänu 2023. aasta muuseumikiirendi vooru toetusele sai EKKM uuendada muuseumi vastuvõtuala ning Tallinna linna toetused andsid võimaluse tasuta näitusetuuride ja publikuürituste korraldamiseks.

Aasta alguses vapustas EKKMi ennast ja ka avalikkust hoone läbilaskev katus, mis langes kokku kultuurivaldkonna sisese rahastuse ebavõrdsust puudutavate otsuste ja aruteluga. Tänu Kinoteatri julgele ja pretsedenditule tegutsemisele ning kultuuriministeeriumi abile saime katuse kevadel parandatud. Oktoobritorm viis aga uue katuse lendu, mille taastamistööd ja sellega kaasnev kestab kahjuks tänaseni.

Julgustav uudis sügisest on kultuuriministeeriumi otsus tuua 2024. aastal EKKMi tegevustoetus kultuurkapitalist ministeeriumi eelarvesse üle, mis vabastab märkimisväärse summa teistele kultuuritegijatele. Seni on EKKM elanud ja toimetanud tegevustoetuste taotlemise tsüklis, mis tähendab kõikuvust ning ebakindlust toetuse määramises ja selle summas. Kuigi näituseprojektide toetusi taotleb EKKM jätkuvalt kultuurkapitalist, võimaldab ministeeriumist saadava tegevustoetuse stabiliseerumine maja haldamis- ja personalikulude katteks optimistlikult uuele hooajale vastu minna. 

Hoone eripäradest ja seisundist tingituna jääb EKKM nagu tavapäraselt aasta alguses kolmeks kuuks suletuks ning avaneb taas 5. aprillil hooaja esimese näitusega.