Meduusa naer

Kunstnikud

Kuraator

Rahvusvaheline grupinäitus „Meduusa naer“ keskendub sellele, millistes sotsiaal-kultuurilistes tingimustes ja mõjuväljas on naised – täpsemalt sellele, kuidas kogevad naised enda keha ja seksuaalsust patriarhaalses maailmas. Näituse eesmärk on pakkuda alternatiive meedias levinud naiste kujutamise kuvandile ja erinevaid nägemusi sellest, mida näeb naine läbi oma silmade – mis köidab tema pilku.

Näituse nimi on laen feministliku autori Hélène Cixous legendaarse essee “Meduusa naer” (1975) pealkirjast. Antud tekstis julgustab Cixous naisi rääkima enda lugusid, kirja panema ja väljendama kehalisi kogemusi ja seksuaalsust. Essee kutsub naisi emantsipeerima, kirjutades endast nii üksteisele kui ka avalikult.

Näitusel „Meduusa naer“ eksponeeritud kunstiteosed kutsuvad kriitiliselt mõtlema sellele, kuidas on naised (kunst)ajalooliselt olnud allutatud meestele ja on tänini esindatud visuaalkultuuri ruumis võrdlemisi ühetaoliselt ja üldistavalt. Osalevad kunstnikud väljendavad tõrjutud rühmade vaatenurki kunstnike enda isiklikust kontekstist lähtuvalt ning pakuvad tõlgendusi emantsipatsiooniks.