Raudmehed

Kunstnik

Kuraator

23. augustil avatakse Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis Jaanus Samma isikunäitus „Raudmehed“, mille on kureerinud Krist Gruijthuijsen (KW Kaasaegse Kunsti Instituut, Berliin). Samma esitleb näitusel uusi töid, millega jätkab meheks olemise uurimist rahvuslikes narratiivides ja võimu kujutamisel.

Jaanus Samma loomingut iseloomustab püüd seksuaalsuse ja avalikkuse mõiste läbi rahvuslike kujutiste näiliselt süütut ainestikku kväärida. Samma teostes käsitletakse korduvalt folkloori kui kultuurilist ringlust, mis on avatud kväärlikule ümbermõtestamisele. Traditsioonilisi tehnikaid kasutades liigub kunstnik erinevate esmapilgul neutraalsena näivate suhtlusviiside vahel, mis lähemal vaatlusel sisaldavad ometi gei- ja kväärisümboolikat. Arhiiviuurimuse abil on ta leidnud viise ühiskondlike ja poliitiliste vaadete avardamiseks rahvusliku ja seksuaalse identiteedi käsitlemisel, pakkudes uusi võimalusi mineviku mõtestamisel.

Samma esitleb näitusel „Raudmehed“ uusi töid, millega jätkab meheks olemise uurimist rahvuslikes narratiivides ja võimu kujutamisel. See näitus on jätk Samma kureeritud näitusele Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis, kus ta käsitles rahvuslikke mustreid ja motiive eesti tarbekunstis ja graafikas 1930.–1950. aastatel. Käesoleval näitusel huvitab Sammat eelkõige rahvusliku ikonograafia suhe võimuga ning kuidas see on mõjutanud eestlaste enesekuvandit. „Raudmehed“ keskendub mõnele eelmise näituse elemendile – eelkõige jõudu, mehelikkust, kaitset ja meelekindlust esindava ja kehastava nii-öelda kangelase kujutamisele.

Näituse eesmärk on hinnanguid andmata ühendada mitu meestegelast, kes on panustanud eesti rahvusliku uhkuse kujunemisse nii mütoloogilisel kui ka poliitilisel tasandil. Jutustades lugusid ja kasutades arhiivimaterjale, proovib Samma jõuda unustatud ja tähelepanuta jäänud ajalookildudeni, et nende kaudu patriarhaalset maailmakorda nihestada.

„Raudmehed“ koosneb neljast osast. Esimene osa keskendub vaibale, mille Kodutütred kinkisid 1938. aastal president Konstantin Pätsile Eesti Vabariigi 20. aastapäeva puhul. Teises osas on vaatluse all Voldemar Pätsi 1926. aasta trükis „Eesti rahvariie ja ornament“, millel oli suur mõju paljude 1920.–1930. aastatel tegutsenud kujundusateljeede ja töökodade toodangule. Kolmas osa on pühendatud Apollo kujule, millest on Eestis alates 1880. aastate lõpust tehtud mitmeid koopiaid. Viimases osas kväärib kunstnik eestlaste rahvuskangelast Kalevipoega.

„Raudmehed“ uurib mängulise irooniaga Eesti ajalugu ja mehi, kes on sellesse uhkusega sisse kirjutatud.

Näitus avatakse kuraatori- ja kunstnikutuuriga kolmapäeval, 23. augustil kell 18.00. „Raudmehed“ jääb avatuks 15. oktoobrini 2023.

Toetavad: Eesti Kultuurkapital, Eesti Kultuuriministeerium, AkzoNobel, Temnikova & Kasela galerii
Tänud: Lincona AS, Lipuvabrik OÜ, Janere OÜ, Valga Muuseum, Ain Järve, Karl Joonas Alamaa

Jaanus Samma (1982, Eesti) on kunstnik, kes elab ja töötab Tallinnas. Ta looming koosneb soo- ja kvääriteemalistest installatsioonidest, fotodest ja videotest. Praegu tegeleb ta peamiselt ajaloo, etnograafia ja museoloogia valdkonna ning nende kolme ristumiskohal paiknevate narratiivide uurimisega. Samma viimased isikunäitused on: „Vaikelud rahvuslikel motiividel“, Eesti Disaini ja Tarbekunsti Muuseum (Tallinn, 2022); „Teisesus, iha ja vernakulaarsus“ Carlos Mottaga, Temnikova & Kasela galerii (Tallinn, 2021); „Folkloor”, Robert Grunenberg (Berliin, 2021); „Muster“, Tartu Kunstimuuseumi monumentaalgalerii (Tartu, 2021); „Kirikuaia välikäimla“, Nomase Sihtasutus (Rooma, 2018); „NSFW. Esimehe lugu“, Eesti paviljon 56. Veneetsia biennaalil (2015).

Krist Gruijthuijsen (1980, Holland) on kuraator ja kunstikriitik ning alates 2016. aastast Saksamaal Berliinis asuva KW Kaasaegse Kunsti Instituudi direktor. Gruijthuijsen oli varem Grazer Kunstvereini kunstiline juht (2012–2016) ja Amsterdami Sandberg Instituudi MA kaunite kunstide osakonna kursuse juht (2011–2016). Ta on üks Amsterdami Kunstvereini (2009-2012) kaasasutajatest.

Loe ka näitust saatvaid tekste SIIT.

Eesti keeles

JÄÄB ÄRA!! Kunstnikutuur,

Giidituur,

Vene keeles

Giidituur,

Inglise keeles

Giidituur,

Giidituur,