EKKM on peaaegu tagasi

2020. aasta näitusehooaaja esimene näitus, Jevgeni Zolotko ja Uwe Schloeni „Hier Nicht“, valmib täna, 12. juunil. Näituse avamiskuupäev on selgumisel.

2019. aasta detsembris alguse saanud olukord „Oleme suletud“ on peaaegu läbi. SA Tallinna Kultuurikatlaga märtsis sõlmitud 6-kuuline üürileping võimaldas meil tegeleda näitusemaja ohutuse küsimuste ja vajalike korrastustöödega. Praeguseks on tööd selles osas lõppenud. Siiski ei võimalda hiljuti lisandunud hoone kasutusotstarbe muutmise kohustus valmivat näitust veel avalikkusele avada. Kasutusotstarbe muutmine on hetkeseisuga menetlemisel. Näituse avamiskuupäeva anname teada esimesel võimalusel.

EKKMi 2020. näitusehooaja esimene näitus, Jevgeni Zolotko ja Uwe Schloeni „Hier Nicht“ (eesti k. mitte siin), on formaadilt kõike muud kui tavapärane ühisväljapanek. Näitusel on eksponeeritud nii mõlema kunstniku varasemaid töid, nende uusversioone kui spetsiaalselt näituse jaoks loodud teoseid – viimaste hulka kuulub ka kaas-mõttetööna valminud videoteos Salme Duttilt ja Aphra Teslalt.

Näituse lähtepunkt, nii mõtteliselt kui ruumiliselt, on Zolotko poolt 2011. aastal EKKMi esimese Köler Prize’i nominentide näituse raames loodud installatsioon „Üks päev riigiarhiivi töötaja elust“. See annab alust kogu näitusetervikut mõtestada kujundlike universaalide nagu „väike inimene“ ja „suur keeldumine“ kaudu. Näituse pealkiri on laenatud Schloeni varasemast teoste seeriast ning ehkki seosed erinevate päevapoliitiliste ja ühiskondlike olukordadega on kerged tekkima, on „Hier Nicht“ näitusena välja kasvanud esmalt ikkagi millestki sügavamale juurdunust – näiteks väikese inimese suurest keeldumisest.

Näitus on EKKMis üleval kuni 2. augustini. EKKMi Põhja puiestee 35 hoone osas käivad hetkel läbirääkimised uue pikemaajalise üürilepingu osas, mis tagaks EKKMi avaliku tegevuse jätkumise vähemalt 2022. aastani. Soovime taaskord tänada kõiki meile toetust avaldanud ning tuge ja abikäsi pakkunud inimesi ja institutsioone. Ühtlasi saadame tervitusi Uwe Schloenile Bremenisse, kellel kahjuks ei olnud võimalik meiega näituse valmimiseks ühineda.