Grupinäituse “Meduusa naer” avamine

Reedel, 27. oktoobril kl 17:00 avaneb EKKMi 17. hooaja viimane näitus „Meduusa naer“, mis avab julgete teostega arutelu naiste kehade kujutamise üle ning käsitleb avameelselt naiste intiimsust ja ihasid.

Avamise ajakava 27. oktoobril:
17.00 Avalik tuur näitusel koos kuraatori ja Eestis viibivate näituse kunstnikega
18.15 Avakõned
18.30 Tähistamine jätkub EKKMis. Esinevad DJ-d Florian Wahl ja Mari-Anna Miller

Rahvusvaheline grupinäitus „Meduusa naer“ keskendub sellele, millistes sotsiaal-kultuurilistes tingimustes ja mõjuväljas on naised. Täpsemalt sellele, kuidas kogevad naised ning end naisena identifitseerivad inimesed oma keha ja seksuaalsust patriarhaalses maailmas. Väljapaneku eesmärk on pakkuda alternatiive visuaalkultuuris levinud naiste kujutamise viisidele. Samuti esitleda erinevaid nägemusi sellest, mida tajuvad naised läbi oma silmade – mis neid piirab, mida nad ihaldavad ja mis köidab nende pilku.

Maria Helen Kändi kureeritud näitusel „Meduusa naer“ eksponeeritud kunstiteosed kutsuvad kriitiliselt mõtlema, kuidas on naised (kunsti)ajalooliselt olnud allutatud meestele ja nende kujutlustele. Samuti analüüsima, kuidas tänagi esitletakse naisi meediaruumis võrdlemisi ühetaoliselt ja üldistavalt. Näituse nimi on laen feministliku autori Hélène Cixous‘ legendaarse essee „Meduusa naer“ (1975) pealkirjast. Antud tekstis julgustab Cixous naisi oma keha meeste nägemuste kammitsatest enesele tagasi võtma, oma seksuaalsust vabalt väljendama ning keha kaudu kirjutama, et toimuks emantsipeerumine. Kantuna Cixous’ tekstist leidub näitusel „Meduusa naer“ mitmekesisemaid käsitlusi naistest kui seda on müstilised veetlevad olevused või kurjad nõiad. Mineviku müütide ümbermõtestamisel ja uute kujundite välja pakkumisega on võimalik aktsepteerida erinevaid kehasid ja naiseks olemise kogemusi.

Osalevad kunstnikud Salla Tykkä ja Chupan Atashi väljendavad allutatuse kogemusi, puudutades pilgu, perspektiivi ja võimuga seotud küsimusi. Pauline Curnier Jardin ja Ly Lestberg kummutavad stereotüüpseid arusaamu naiste rollidest ja suhtest enda kehaga, andes väärtust vananevale kehale. Terje Ojaver ja Kris Lemsalu lähenevad naiselikkusele mänguliselt, tuues esile naiste väe kunstnike endi loodud stseenide ning tegelastega. Anna-Stina Treumundi ning Young Joon Kwaki looming kannustab väljendama lesbilist iha ja pakub võimalusi emantsipatsiooniks kõikidele, sõltumata seksuaalsest sättumusest või soolisest identiteedist.

8. detsembril toimub EKKMis näituse raames muusik Maria Fausti soolokontsert.

Näitus „Meduusa naer“ on avatud K–P (12.00-19.00) kuni 17. detsembrini 2023.

Näitust toetavad: Eesti Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Mondriaan Fund, Tallinna linn