Crawl out Through the Fallout

Kunstnikud

28. oktoobril kell 18.00 avanes EKKMis Marco Laimre kureeritud grupinäitus „Crawl out Through the Fallout”.

Teemanäitusele „Crawl out Through the Fallout” loovad teoseid viis kunstnikku: Camille Laurelli, Keiu Maasik, Marco Laimre, Martin Buschmann ja Reimo Võsa-Tangsoo, kes avavad düstoopiliste digitaalsete mängude mängimise kogemust kaasaegse kunsti näituse kontekstis.

Need viis kunstnikku, kes on ühtlasi aktiivsed mängurid ehk geimerid, kasutavad enda teostes erinevaid meediume nagu video, installatsioon, fotograafia ja heli, et kontseptuaalselt analüüsida digitaalmängude mängimist ja pakkuda seeläbi abstraktseid käsitlusi „digitaalse“ ning „tegeliku“ maailma suhetest.

Kuraatorit huvitab seoses digitaalmängude mängimisega küsimus reaalsusest: realismi kui esteetika ja reaalsuse vahekord, samuti mängutegelase ja mängija suhte avaldumisvormid ning kujuteldava virtuaalse materjali kohalolu. Nii tegeleb näitus aegumatute küsimustega tegelikkuse kogemisest: kes, kus ja kuidas mängib ning mis toimub reaalsusega mängimise hetkel.

Kunstnik Martin Buschmann komandeeriti fotograafina spetsiaalselt selleks näituseks võrgumängu „Fallout 76” keskkonda portreteerima. Camille Laurelli esitleb näitusel enda loodud mängu installatiivsel kujul. Keiu Maasik usutleb dokumentaalses videos nais-e-mängijat, puudutades muu hulgas soovõrdsuse aspekte sportlikus digitaalmängimises. Reimo Võsa-Tangsoo installatsioon toob nähtavale mängu „Fallout 76” ajatajuküsimuse. Marco Laimre video tegeleb mängus „Fallout 76” protagonist Nina eluga ning Laimre installatsioon “Nothing is Real” analüüsib reaalse ja imaginaarse vahelisi seoseid.

Käesolev näitus on osa Marco Laimre loovuurimuslikust doktoritööst „Dystopian Digital Games and Contemporary Art. How to use Analytical Digital Gaming in Contemporary Art”.

Näitus jääb avatuks 18. detsembrini 2022.

Loe teostest lähemalt:

Marco Laimre kuraatoripositsioon
Marco Laimre „Nothing is Real“
Camille Laurelli „Superliminal“
Reimo Võsa-Tangsoo „Postapokalüptiline LOOP“
Keiu Maasik „Üks mäng Erangelit“
Martin Buschmann „Appalachian Diaries 2104“

„Crawl out Through the Fallout” on Sheldon Allmanni 1960. aastal salvestatud kogumikplaadil „Folk Songs for the 21st Century People” esineva loo pealkiri, mis on ühtlasi ka Diamond City Radio playlistis Fallout 4 mängus.

Näitust toetavad: Eesti Kultuurkapital, Kultuuriministeerium, Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet, Akzo Nobel, Alas-Kuul, Arvutitark OÜ, Pusku Pusku.

Publikuprogramm:

Kogu näituse vältel toimuvad giidituurid eesti, vene, inglise ja ukraina keeles.
Näituse raames toimuvad igal teisel neljapäeval (3.11, 17.11, 1.12, 15.12) kell 18.00 vestlused ja üritused teemadel:
3.11 „Digitaalsed mängud ja kunst”
17.11 „Digitaalsed mängud ja heli”
1.12 „Digitaalsed mängud ja nende kultuuriline mõju”
15.12 „Digitaalsed mängud ja sõltuvus”

Vestlus

„Digitaalsed mängud ja kunst”,

Vestlus

„Digitaalsed mängud ja heli”,

Giidituur

eesti keeles,

vene keeles,

inglise keeles,

Vestlus

„Digitaalsed mängud ja nende kultuuriline mõju”,

Vaata lähemalt

Vestlus

„Digitaalsed mängud ja sõltuvus”,