Vestlus: Digitaalsed mängud ja nende kultuuriline mõju

EKKM kutsub sel neljapäeval, 1. detsembril kell 18.00 avalikule vestlusele „Digitaalsed mängud ja nende kultuuriline mõju“.

Näituse „Crawl out Through the Fallout” raames toimub 1. detsembril kell 18.00 avalik vestlus, mis käsitleb digitaalmängude mõju kultuurile. Küsitakse: kuidas on digitaalmängud kujundanud meie arusaama apokalüpsist ja inimjärgsest elukeskkonnast; kuidas kasutatakse digitaalmänge nii poliitiliseks kui ka isiklikuks eneseväljenduseks; milline on mängukogukondade mõju ja nende kultuurilugu; kas digimänge saab vaadelda kui meie aja digitaalseid artefakte ja kuidas neid säilitada? Arutelu toimub inglise keeles. Esinevad:

Marie-Luise Meier (PhD) on Tartu Ülikooli külalisõppejõud, kelle interdistsiplinaarne uurimus ühendab meediauuringuid teiste valdkondadega nagu nt kirjandusteadus. Meieri doktoritöö eesmärgiks oli luua terviklik metoodika sooküsimuste analüüsimiseks digitaalmängudes. Lisaks soo-, filmi- ja mänguteooriale keskendub tema uurimistöö transmeediale, postapokalüptilisele ja spekulatiivsele ilukirjandusele, transhumanismile ja fantaasiateooriale 20. ja 21. sajandist.

Mikhail Fiadotau (PhD) on õppejõud Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate Instituudis. Tema uurimisvaldkonnad hõlmavad mänguuuringuid, digitaalset ja tehnoloogia antropoloogiat, meediaarheoloogiat ja jaapani uuringuid. Fiadotau on eriti huvitatud sõltumatutest indimängudest ja mängukultuuridest Jaapanis. Samuti on ta ise ambitsioonikas mänguarendaja.

Oliver Laas on doktorant Tallinna Ülikooli filosoofia osakonnas ja samuti TÜ õppejõud. Tema uurimisvaldkonnad on metafüüsika, infofilosoofia, loogika, semiootika, tehnoloogiafilosoofia ja mänguteadus. Kujutava kunsti vallas keskendub ta valdavalt visuaalsele loojutustamisele infograafikas ja infodisainis.

EKKMi teemanäitusele „Crawl out Through the Fallout” on teoseid loonud viis kunstnikku, kes avavad düstoopiliste digitaalsete mängude mängimise kogemust kaasaegse kunsti näituse kontekstis. Loe näitusest lähemalt: www.ekkm.ee/naitused/fallout

Üritus Facebookis.

Publikuprogrammi toetavad: Eesti Kultuurkapital, Kultuuriministeerium, Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet, Alas-Kuul AS.