Sandra Kosorotova on osalenud järgmistel näitustel:

Liiasusest ja keeldumisest