Liiasusest ja keeldumisest

Kunstnikud

Kuraator

“Liiasusest ja keeldumisest” vaatleb liiasust ja keeldumist kui kunstipraktikat ja elamisviisi. Nimetatud paarik on üksteisega tihedalt seotud – tihtipeale ilmutab liiasus end keeldumise tulemusel ning keeldumise aluseks on sageli just liiasus.

Liiasuse ilmnemine sõltub sellest, kuhu on seatud aktsepteeritavuse piirid – olgu need siis poliitilised, kultuurilised, avalikku või eraelu puudutavad. Suutmatus või keeldumine nendest piiridest kinni pidada kutsub ellu liiaseks ning sageli ka ebamoraalseks peetava. Kellegi või millegi liiaseks nimetamine võib aga saada keeldumise, näiteks ligipääsu või eneseteostuse piiramise aluseks. Samal ajal võib teadlik ja sihilik keeldumine olla jõustav strateegia. Käesolev näitus ei käsitle liiasust kaubastunud luksuse kontekstis, vaid ängistuse vastu võiteva külluslikkusena.

Näitus vaatleb keeldumist ja liiasust erinevate teemade ja kontekstide kaudu: sugu, soolisus, aktivism, abjektsus, grotesk, tervis, haigus, performatiivsus, kogukonnaloome ja katsetuslikkus. See on rännak fantaasiarikka külluse poole.

Kuula ka näituse eestikeelset audiogiidi SIIT.