Rael Artel on osalenud järgmistel näitustel:

Mai Sööt

Kõik tahaks kõnelda