Margit Lõhmus
Kõik Tahaks Kõnelda plakat
Margit Lõhmus
Mai Sööt

Kõik tahaks kõnelda

Kunstnikud

Neljapäeval, 11. septembril kell 18 avatakse Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis kollektiivne kunstiprojekt “Kõik tahaks kõnelda”.

Kaheksa noore kunstniku koostööna valminud näitus käsitleb kommunikatsioonist küllastunud (linna)keskkonna ja indiviidi suhte erinevaid vorme ja paineid; sotsiaalse tiheliolekuga kaasnevat personaalset niheliolekut. Üha suurema rafineerituse poole liikuv keskkond teeb heameelt. Tundlikuma, kiirema reaktsiooniga, puhtama, otstarbekama, veatult toimiva ühiskonnasüsteemi ilmumine on kui ennast ise täideviiv ennustus. Kuid areneva süsteemi sisepinged tekitavad kommunikatsi-oonikatkestusi selle osade vahel, valget müra ja musta masendust. Nende tühikute jaoks loob kõigi ja kõigega arvestav ühiskonnamudel samuti omad suhtlusvormid. Nii saavadki varsti kõik kõnelda.

SIRP 12.09.2008

http://www.sirp.ee/index2.php?option=content&task=view&id=7470

EESTI EKSPRESS 26.09.2008

http://paber.ekspress.ee/viewdoc/FFC882107EB29BB6C22574CC0050A126