Neandertali Koobaskool on osalenud järgmistel näitustel:

Platvorm