Killu Sukmit on osalenud järgmistel näitustel:

Kaugete meelte kuma