Kertu Ehala & Ave Teeääre on osalenud järgmistel näitustel:

Muuseumi failid I: Kogutud printsiibid