Muuseumi failid I: Kogutud printsiibid

Kunstnikud

Euroopa kultuuripealinna aastal toimub Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi kollektsiooni esimene avalik presentatsioon

Muuseumi failid I: Kogutud printsiibid

Näituse avamine toimub LAUPÄEVAL, 18. juunil kell 18.00

Samal ajal kui sündis idee Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumist, sündis ka idee Eesti kaasaegse Kunsti Muuseumi kollektsioonist, sest definitsiooni kohaselt on kollektsioon muuseumi peamiselt määratlev asi. EKKMi kollektsioon, nagu iga elav kollektsioon, on pidevas saamise ja muutumise protsessis. EKKMi kollektsioon ei ole aga tavapärane avalik või erakollektsioon, seda nii kontseptuaalsetel kui ka puhtmateriaalsetel põhjustel. Esiteks pole EKKMil kunagi olnud kollektsioneerimiseks eelarvet ning samuti on muuseumil võrdlemisi vähe hoidlapinda, kus oma kollektsiooni säilitada, rääkimata säilitamistingimustest. Samas ei soovinud me kunstnike töid ka päris tasuta saada ja ühineda nõukaaegste ”kunstinuijajate” stiilis väljapressimisega juhul muidugi kui kunstnikud on ise avaldanud soovi oma töid kollektsiooni annetada. EKKM kollektsioneerib kunsti peamiselt immateriaalsel kujul, idee tasandil, aga mitte ainult. EKKMi kogu on kontseptuaalne kogum teostest, ideedest ja mateeriast, mis suuremas osas on omandatud teatud sümboolse vahetustehingu kaudu. Paljudel juhtudel on kunstnikele tasutud tavapärasest majandustegevusest kõrvale juhitud vahenditest, teatud naturaalmajanduslike vahetuste abil või on saavutatud mõnel muul viisil kokkulepe teose omandamiseks. Laias laastus jagunevad omandatud teosed kolme gruppi:

a) omandatud kunstniku ja institutsiooni vahel aset leidnud kontseptuaalse tehingu teel

b) institutsiooni poolt strateegiliselt tellitud

c) kunstnikepoolsed annetused ja deposiidid EKKMi juures

Kollektsiooni üksikud teosed peaksid suures osas artikuleeruma ja materialiseeruma näituseprojektide raames ning seejärel jällegi dematerialiseeruma. Nii nagu kõigil muuseumitel, on ka EKKMi eesmärgiks oma kollektsiooni pidev kasvatamine ning laiendamine ning teatud ajavahemike tagant ka kollektsioonipõhiste kuraatorinäituste tegemine.

Näitus “Kogutud printsiibid”, kus EKKMI nelja esimese tegevusaasta jooksul kogutud töid esmakordselt näidatakse, üritab teoste kõrval eksponeerida ka nende omandamise viise. Muutes nähtavaks kontseptuaalse sümboolse kapitali liikumise, mis on toimunud institutsiooni ja kunstnike vahel, saavad nähtavaks ka seosed ja suhted, mis tavaliselt jäävad avalikkuse eest varjatuks. Samas on iga kunstiteose soetamise akt tõlgendatav ka teatud kunstilise aktina, institutsiooni “vastusena” kunstnikule, metakunstilise tõlgendusena, mis nüüd ja edaspidi kuulub lahutamatult teose juurde.

EKKMi toetab Euroopa kultuuripealinn Tallinn 2011.

Täname Eesti Kultuurkapitali, PERI, Sadolini.

pressiteate koostas

Anders Härm

EKKM juhatuse liige

Rohkem infot:

Tel 5084570

e-mail: anders@kunstihoone.ee