Antti Majava on osalenud järgmistel näitustel:

Linna mõjutajad