Agu Pilt on osalenud järgmistel näitustel:

Rebecca Jagoe, “Red Delicious”, 2019.

Liiasusest ja keeldumisest