EKKM Teooriaklubi I-V

Teooriaklubi on aktivistliku televisiooni laadne platvorm, kus aktuaalseid kunstiteoreetilisi ja kunstipoliitilisi küsimusi ning kunsti sotsiaalseid probleeme käsitletakse talkshow formaadis. Esimese viie saate keskmes on eelmise aasta jooksul kunstnikkonna hulgas lahvatanud diskussioonid kunstitöötajate töötingimuste, sotsiaalsete garantiide ja organiseerumismudelite teemal. Vestlusringid lähtuvad nende diskussioonide käigus sõnastatud probleemidest, püüdes temaatikat avada laiemale avalikkusele ning kaasata loometöötajate prekaarset olukorda puudutavasse debatti lisaks kunstipraktikutele ka erinevate valdkondade loomeliitusid, ametühinguid ja poliitilist eliiti. Kaasaegne kunst keskendub sageli sotsiaalse ebavõrdsuse ja ühiskondlike võimusuhete analüüsimisele, kuid kunstiteoste loomise ja eksponeerimisega seotud majanduslikud aspektid on harva avaliku diskussiooni objektiks.

EKKM Teooriaklubi V saade

Vestlusringis osalevad: Anu Liivak, Harry Liivrand, Markus Toompere

Küsimusi esitab: Airi Triisberg

pikkus 1 h 17 min

EKKMi Teooriaklubi V saade from EKKM on Vimeo.

Hooaja viimase saate külalisteks on Kumu direktor Anu Liivak, Tallinna Kunstihoone juhataja Harry Liivrand ning Tartu Kunstnike Liidu juhatuse esimees Markus Toompere. Diskussiooni lähtepunktiks seekord institutsionaalne vaatenurk kunstitöötajate töötingimuste problemaatikale. Kas näituseinstitutsioonidel on välja kujunenud põhimõtted kunstnike töö tasustamiseks ja kui, siis millised need on? Milline on näituseinstitutsioonide, ministeeriumi ja kultuurkapitali suhe kunstitöötajatele paremate töötingimuste eest v6itlemise protsessi? Milline võiks olla nende instutsioonide roll õiglaste töötasude eest seismisel?

EKKMi Teooriaklubi IV

saade pikkus 1 h 27 min

Vestlusringis osalevad: Kaarel Oja, Indrek Saar, Kaarel Tarand

Küsimusi esitab: Airi Triisberg

Hooaja neljanda saate külalisteks on poliitiliste parteide esindajad: Kaarel Oja (Isamaa ja Res Publica Liit), Indrek Saar (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Kaarel Tarand (Eestimaa Rohelised). Diskussiooni lähtepunktiks muuhulgas erakondade valimisprogrammid. Kuidas näevad poliitilised erakonnad riigi rolli kunsti rahastamisel? Milliseid lahendusi näevad poliitikud kunstitöötajate töötingimuste ja sotsiaalse turvatunde parandamiseks? Milliseid muudatusi kunsti rahastussüsteemis on võimalik ellu viia lähema paari aasta jooksul?

EKKMi Teooriaklubi IV saade from EKKM on Vimeo.

EKKMi Teooriaklubi III saade

pikkus 1 h 15 min

Vestlusringis osalevad: Jaan Elken, Krista Kaer, Ülo Krigul

Küsimusi esitab: Airi Triisberg

Hooaja komanda saate külalisteks on Eesti Kunstnike Liidu president Jaan Elken, Eesti Kirjanike Liidu juhatuse liige Krista Kaer ja Eesti Heliloojate Liidu aseesimees Ülo Krigul.

Diskussiooni keskmes on järgmised küsimused: Millised sarnasused ja erinevused eksisteerivad kunstnike, kirjanike ja heliloojate töötingimustes? Kuidas loomeliidud saavad seista selle eest, et tagada loometöötajatele väärikad töötingimused ja sotsiaalsed garantiid? Mida seni on tehtud ja kuidas liikuda edasi? Millised on koostöövõimalused erinevate valdkondade vahel? Millised on praegu kehtiva loovisikute ja loomeliitude seaduse probleemkohad ja kuidas neid muuta?

EKKMi Teooriaklubi III saade from EKKM on Vimeo.

Teooriaklubi II saade

Kogupikkus 1 h 25 min

Vestlusringis osalevad: Oudekki Loone, Harri Taliga

Küsimusi esitab: Airi Triisberg

Käesoleva hooaja teises saates osalevad Oudekki Loone ja Harri Taliga ning diskussiooni keskmes on ametiühingute ja streigiõigusega seonduv küsimustering. Kuidas ühitada ametiühingute mudelit immateriaalse tööga? Millised oleksid kunstitöötajate võimalikud organiseerumismudelid? Kuidas saaksid kunstitöötajad streikida? Millised on alternatiivsed protestivormid?

EKKMi Teooriaklubi II saade from EKKM on Vimeo.

TEOORIAKLUBI I saade

kogupikkus 1 h 5 min

Esimeses vestlusringis osalevad: Minna Hint, Marge Monko, Taavi Talve

Küsimusi esitab: Airi Triisberg

EKKMi teooriaklubi esimene vestlusring keskendub kunstiväljal valitsevatele materiaalsetele tingimustele, kaardistades olukorda kunstniku vaatenurgast. Millised on kunstnike töötingimused? Mil määral põhineb kaasaegse kunsti valdkond tasustamata tööjõu ekspluateerimisel? Milline näeb välja kunstniku tööpäev? Kuidas kujutavad kunstitöötajad ette head elu? Kuna tegemist on kõrge resolutsiooniga failidega, soovitame enne vaatama asumist lasta neil ennast rahulikult üles laadida.

EKKMi Teooriaklubi I saade from EKKM on Vimeo.

ESIMESE SAATE LISA:

See koosneb kunstnike poolt hiljem täpsustatud infost nende viimaste aasta töö ja selle tasustamise kohta.

MINNA HINT:

a) Osalus näitustel Millistel näitustel oled viimase 3-5 aasta jooksul esinenud?

Alates 2007. aastast olen osalenud 15 grupinäitusel ja 10 festivali/skriiningul (Soomes, Poolas, Inglismaal, Walesis, Türgis, Hispaanias, Lätis, ülejäänud Eestis) ja 2 isikunäitust (1 Eestis, 1 Walesis).Artist fee’d olen saanud Eestis vist ühe korra – 2007. aastal graafikatriennaali kuraatorinäitusel „Political/Poetical“ osalemise eest. Väljaspool Eestit, olen saanud feed Walesis 700 naela, Poolast ja Lätist kummastki 100 eurot, Inglismaal 200 naela, Soomest ka vist 100 eurot.

Kas produktsioonikulud kaeti (osaliselt/täielikult)?

Walesi näituseprojekti kõik kulud kaeti (+transport, majutus, päevarahad, trükised, kutsed jne.) Inglismaal kaeti transpordi kulud ja materjali kulud osaliselt + fee..Üldiselt on Kulka mind ikka natuke toetanud. Viimase filmi eelarve oli 220 000 krooni (Eesti lood “Üleriigiline õnn”), mida aga toetas põhiliselt Eesti Filmi Sihtasutus. Minu töötasu oli 30 000 krooni.

b) Muud sissetulekud Kas ja kus oled oma töid müünud?

Tartu Kunstimuuseum, 2007.a. dokfilm “III pilti elust ja ajast” 35 000 krooni Olen müünud eraisikutele ka mõned oma maalid ja paar fotot. Viimase 4 aasta jooksul 19 000 krooni eest.

Kas oled saanud stipendiume? Millised võimalused selleks on?

Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus on katnud paaril korral sõidu kulusid ja maksnud päevarahasid. Leonardo da Vinci praktika Stipendium pool aastat Hispaanias, kokku 4000 eurot

MARGE MONKO

a) Osalus näitustel Millistel näitustel oled viimase 3-5 aasta jooksul esinenud?

alates 2007. aastast teinud 5 isiknäitust (1 Helsingis, ülejäänud Eestis) ja osalenud 12 grupinäitusel (neist 6 Eestis väljaspool),artist fee’d olen saanud Eestis ühe korra – 2007. aastal Noorte kunstnike Bienaalil osalemise eest ja 2010. aastal Helsingis, Amos Andersoni kunstimuuseumis toimunud näitusel „Take care“ osalemise eest.

Kas produktsioonikulud kaeti (osaliselt/täielikult)?

Siiani pole õnnestunud osaleda näitusel, kus produktsioonikulud muretsetaks institutsiooni poolt. Kõik produktsioonid on olnud finantseeritud Kulka ja minu enda poolt. b) Muud sissetulekud Kas ja kus oled oma töid müünud? Kumu Kunstimuuseum, 2007.a. 8 fotot 50000 krooni

Kas oled saanud stipendiume? Millised v6imalused selleks on?

2007 ja 2009 Kultuurkapitali aastane loominguline stipendium 5000 krooni kuus 2007 Eesti Rahvuskultuuri Fondi stipendium 10000 krooni 2007 Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse stipendium näituse korraldamiseks Soome Fotograafia muuseumis 12934,45 (tööde transport, laevapiletid jne) 2010 Pro Helvetia residentuuristipendium Šveitsis Bernis PROGR Kultuurikeskuses ( 2 kuud) 1400 CHF kuus + produktsiooniraha 1000 CHF 2007 Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse stipendium osalemiseks näitusel Take Care Amos Andersoni muuseumis Helsingis 4565 Üks teema veel, millest ei ole eriti räägitud – näituse tegemine mujal Eestis. See on täielik ikaldus. Ma ei räägi siin Pärnust ega Tartust, aga mujal kaugemates paikades ei ole harilikult üldse mingeid eelarveid ega toetusi kohalikelt omavalitsustelt, s.t. kõik tuleb läbi Kulka endal isiklikult taotleda, organiseerida transport jne jne. Narva Linnagaleriiga tegin selle jama läbi, aga Haapsalu Linnagaleriile ütlesin ära, sest see on ikkagi meeletu energiakulu ja tagasi ei tule sealt mitte midagi. Nii et kunstipoliitika regionaalses mõttes on täiesti olematu ja ilmselt sellepärast kaugemates kohtades tunnustatud kunstnikud ei esinegi.

TAAVI TALVE

a) osalemine näitustel Millistel näitustel oled viimase 3-5 aasta jooksul esinenud?

Näitused 2007-2010: 21 osalemist, 3 personaalnäitust, 18 grupinäitust (nende hulgas 4 välisnäitust)

Kas produktsioonikulud kaeti (osaliselt/täielikult)?

Rahastamise koha pealt on üheste skeemide esitamine pea võimatu. Enamikel juhtudel on tegu hübriidvariantidega kus produktsioonikulud kombineeruvad KULKA eraldiste ja näituseeelarvest eraldatud lisade ja/või oma taskust makstu vahel. Artist feed on tulnud 2 korda. Mõne korra on õnnestunud nautida välisnäitusele kohalesõitu ja vist isegi päevarahasid. Korra-kaks on ka juhtunud, et produtseerimisega on kiireks läinud, mistõttu polnud aega KULKA taotlusvooru ära oodata, siis on tulnud asi ise ära teha.

b) Muud sissetulekud Kas ja kus oled oma töid müünud?

Töid müünud pole. Kas oled saanud stipendiume? Millised v6imalused selleks on? Kultuurkapitali aastane loominguline stipendium 2010 (see läks meil Johnsonitena muidugi jagamisele, mis teeb 2500 krooni per kuu/ per face.)