EKKMi näitusemaja muutub ajutiselt kunstiteoste hoidlaks, mida saab külastada vaid juhitud ekskurskioonil

Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi (EKKM) 2021. aasta avaprojekti „Reskriptitud EKKMi kogude külastus“ raames muutub näitusemaja hoidlaks ning ringkäike EKKMi kunstikollektsiooni juhatab produktsiooniplatvorm Reskript (Maarin Mürk ja Henri Hütt).

EKKM on kunstiasutus, mis, võtnud omale muuseumi nime, tegeleb pidevalt ka selle nime taga asuva institutsiooni taas- ja ümbermõtestamisega. Nagu muuseumile kohane, omab EKKM kunstiteoste kogu, mis on olnud osa EKKMi tegevusest juba 2007. aastast saadik.

Reskript on EKKMi kutsel viinud läbi kogude inventuuri, otsinud ladudest ja garaažidest välja nii teoseid kui säilmeid, kogunud kokku seotud legendid ja uurinud, mida EKKMi kogu erinevate osapoolte jaoks üldse tähendab. Selle uurimistöö tagajärjeks on senise kogude jaotuse („tehingud“, „annetused“, „deponeeringud“) ümbertegemine, mitmete uute kogude algatamise ja tulevikku suunatud kogumispoliitika põhimõtete väljapakkumine. Oma sõna ütlevad ringkäigu jooksul kogude teemal sekka ka EKKMi juhatus, tegevtiim ning kunstnikud, kelle teosed kogudes on.

Näitusemajast saab kaheks nädalaks täiemahuline koguhoidla. Ekskursioonidel avatakse külastajatele tsoonid, kuhu tavapäraselt ligi ei pääse, osalejatele usaldatakse infot, mida kuskil kirjas ei ole, tutvutakse teostega, millest paljusid ei ole publikule aastaid näidatud ning arutatakse koos, mida tähendab EKKMi mäng muuseumiks olemisega.

EKKMi kogude külastamine toimub ainult giidiga juhitud ekskursiooni käigus eelregistreerimisega. Ekskursioonid toimuvad erinevatel aegadel ning igal ekskursioonil on erinev giid. Ühel ekskursioonil saab osaleda limiteeritud arv inimesi, tagatud on hajutumine, maskide nõue ning desomine. Tuuri kestus on 1,5 tundi.

Täpsustus: suur osa juhitud näitusekülastusest toimub EKKMi välitingimustes, siseruumides toimub individuaalne külastus audiogiidi abil.

Ekskursioonide ajakava ja registreerimine: https://fienta.com/et/s/reskript-ekkm

Ekskursioonist valmib videoteos, mille esitlus toimub projekti pidulikul lõpetamisel 16. mail EKKMi hoovis. Videoteose autorid on Mikk-Mait Kivi ja Emer Värk.

Projektist jääb järele vihik, mis sisaldab reskripteeritud kogude tutvustust ning EKKMi juhatuse, tegevtiimi ning kogus leiduvate teoste autorite mõtteid EKKMi kogu teemadel.

Autorid ja ekskursioonijuhid: Henri Hütt ja Maarin Mürk

Graafiline disain: Jaan Evart

Hoidla korrastamine ja teoste paigutus: Johannes Säre

Video: Mikk-Mait Kivi, Emer Värk

Projektijuht: Evelyn Raudsepp

Kaasproduktsioon: Kanuti Gildi SAAL

Lisaks on projekti kaasatud Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse- ja restaureerimise erialalt praktikant Siim Hiis, kes koostas valitud teostele seisundipassid ning kirjutab EKKMi kogude põhjal ka oma bakalaureuse lõputöö.

Erilised tänud: Marten Esko, Kaisa-Piia Pedajas, Annika Räim, eˉlektron.

EKKMi tegevust 2021. aastal toetavad Eesti Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Muinsuskaitseamet ja Tallinna linn.

Reskript on kultuurielu rituaale ja korduma kippuvaid mustreid nihestav produktsiooniplatvorm, mis alates 2019 tegutseb Kanuti Gildi SAALi egiidi all. Rohkem infot: https://saal.ee/performance/6216/