EKKM avab oma 2019. aasta näitusehooaja 26. aprillil

EKKM avab oma 2019. aasta näitusehooaja 26. aprillil kell 18:00 Sigrid Viiri isikunäitusega.

EKKMi 2019. aasta hooaja selgroo moodustavad neli näituseprojekti, mida täiendab sündmustepõhine paralleelprogramm, keskendudes nii ühiskondlikult kui eluliselt relevantsete teemade mõtestamisele kaasaegse kunsti ja visuaalkultuuri kontekstis. Näitustest tulenevalt on hooaja fookuses puhkamise ja (prekaarse) töö suhte mõtestamine; võõruse konstruktsioonid; kuuluvustunne ja omand ökoloogilise kriisi varjus; kollektiivsus ja individualism ning kasvav populism.

Hooaeg ‘19

27. aprill – 16. juuni

Sigrid Viiri soolonäituse “Võltspuhkaja” keskmes on hägustunud töö ja puhkuse piirid. See on läbi EKKMi kulgev rännak, mille alguspunkt on maja välisfassaadil ning mis liigub edasi kolmel korrusel, esitades küsimusi kaasajal levinud hoiakute, harjumuste ja ebakindluse kohta puhkuse- ja töökultuuris. “Võltspuhkaja” reisisaatja on Maarin Mürk.

13. juuli – 25. august

Anders Härmi esseistlik kuraatorinäitus “XENOS” käsitleb valitud teoste kaudu võõruse mitmetasandilist mõistet. Kõiki eksponeeritud teoseid seob suhe võõruse motiiviga, olgu siis võõruse kogemusega psühholoogiliselt või poliitiliselt või ka võõruse ületamisega, oma singulaarsuse ehitamisega väljaspoole mina/meie–võõras dihhotoomiat.

7. september – 20. oktoober

Heidi Balleti kuraatorinäituse “Kui ütled, et kuulume valgusesse, kuulume äikesesse” lähtepunktiks on meie tehnoloogiast tingitud võõrandumine koduplaneedist. Selle taustal analüüsib kuraator kaht maaga suhestumise viisi – omamist ja kuulumist – ning kuidas neist tulenevalt suhtutakse ihaldamisesse ja vastutusse.

Näitus avab käesoleva aasta Tallinna Fotokuu kaasaegse kunsti biennaali.

2. november – 15. detsember

KKEKi kuraatorite – Marika Agu, Maria Arusoo, Kaarin Kivirähk, Sten Ojavee – esimene kollektiivne kuraatoriprojekt lähtub radikaalsete muutuste ajastul elamise ühiskondlikust problemaatikast. Individualistlik mõtteviis, mis tähendab, et igaüks võitleb iseenda õiguste ja võimaluste eest, on jõudnud ummikusse. Samas on oluliselt tugevnenud populistlik rahvuslus, kus on ruumi vaid ühele ainuõigele maailmavaatele.

Lisaks eelmainitud koostöödele Tallinna Fotokuu ja Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusega alustas EKKM 2019. aastal koostööd Helsingi rahvusvahelise residentuuriprogrammiga HIAP. Selle esimene väljund oli Sigrid Viiri kuuajaline residentuur veebruaris, et valmistada ette näitust “Võltspuhkaja”. Märtsist alustasid EKKMi kuraatorid Marten Esko ja Laura Toots nõuandvate kuraatoritena tööd HIAPi kevadperioodi residentkunstnikega, mis päädib avatud stuudiote sündmusega nende Suomenlinna kompleksis 21. mail.

EKKM on näituste ajal avatud teisipäevast pühapäevani 12–19 ning meie külastamine on publikule jätkuvalt tasuta. Et hoida end jooksvalt kursis meie tegevusega soovitame jälgida EKKMi Facebooki lehte või liituda EKKMi meilinglistiga meie kodulehel.

EKKMi tegevust toetavad Eesti Kultuuriministeerium ja Eesti Kultuurkapital.