Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum ja Kinoteater ühendavad jõud muuseumi hooaega ettevalmistavaks aktsiooniks

Pühapäeval, 26. märtsil toimuval EKKMi ja Kinoteatri ühisel aktsioonil, kuhu on kaasatud vabatahtlikest talgulised eri kultuurivaldkondadest, seatakse muuseum valmis uueks näitusehooajaks.

Solidaarsusavaldusena ja märgina kultuurivaldkondade vahelisest koostööst viivad EKKMi ja Kinoteatri meeskonnad läbi EKKMi jaoks igakevadise talgupäeva, et muuseum saaks aprillis alustada järgmist näitusehooaega. EKKMi maja kui endine Tallinna elektrijaama abihoone on soojustamata ja selle halva seisukorra tõttu püsib muuseum kõige külmematel talvekuudel suletud.

Talgupäeva käigus asuvad tööle ligi 30 vabatahtlikku, kelle hulgas on ka palju vabakutselisi loovisikuid, et teha EKKMis värvimise, pesemise, riisumise, kleepimise ning lammutamise töid. Publikul on võimalik tulla majaga tutvuma ning osaleda neljal tasuta tuuril muuseumis ning selle õuealal (kell 12, 13, 15 ja 16).

Ühise aktsiooni ja talgupäeva idee kasvas välja Kinoteatri otsusest 2023. aasta alguses anda oma Kultuuriministeeriumi tegevustoetusest 10 000 eurot EKKMile. Ühendades nüüd aktsiooniks jõud, soovivad EKKM ja Kinoteater rõhutada kultuurivaldkondade võrdse kohtlemise vajadust ning juhtida muuhulgas tähelepanu vabakutseliste loovisikute sotsiaalkaitse küsimustele. “Tahame süvendada läbikäimist ja koostööd teatri-, kunsti-, ja muude loomeväljade vahel,” selgitavad Paavo Piik ja Henrik Kalmet Kinoteatrist. “Et igaüks ei võitleks kümne küünega oma rahastuse eest, vaid otsiksime võimalusi ja näeksime suuremat pilti.”

Kinoteatri toetuse suunab EKKM purunenud akende parandusse ja laguneva maja kriitilistesse remonditöödesse. Tänu Kultuuriministeeriumi viimatisele erakorralisele toetusele on EKKMil nüüd võimalik teostada ka katuse parandus. “Alustame oma 17. tegevusaastat lootusrikkana, eriti tänu Kinoteatri toetusavaldusele, sest ees on ootamas tihe hooaeg näituste, kontsertide ja intrigeerivate koostööprojektidega,” ütleb EKKMi tegevjuht Kadi Kesküla. EKKM avab hooaja esimese näituse 14. aprillil.

Talgupäeva eraldi pressituur toimub kell 13.15.