EKKMi Teooriaklubi sügisel 2014! INFO UUENDATUD

Pressiteade:

EKKMi Teooriaklubi alustab taas!

Olete taas oodatud EKKMi Teooriaklubisse! Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi ja Klassikaraadio koostöös ilmutab ennast taas mõned aastad varjusurmas olnud EKKMi Teooriaklubi, mis vahetab järgnevaks üheksaks saateks teleformaadi raadio vastu. EKKMi Teooriaklubi on vestlussaade, kus räägitakse teoreetilistel ja praktilistel teemadel, mis puudutavad kaasaegset kunsti ning kultuuri ja ühiskonda laiemalt. Saadet juhivad Airi Triisberg ja Rebeka Põldsam. Üheksa avaliku salvestuse raames vestlevad saatejuhid erinevatel teemadel erinevate külalistega.

Saadete avalikud salvestused toimuvad kolmapäeviti EKKMi kohvikus kell 19.00, saated on eetris reedeti kell 11 Klassikaraadios

Teooriaklubi VI saate salvestus
KOLMAPÄEVAL, 1. oktoobril kell 19.00

“Eestlus meie aja kultuuris”

Saatekülalised on kunstnik ja kuraator Tanel Rander ja ajaloolane Linda Kaljundi. Tanel Rander analüüsib Eesti tähendusi Valdur Mikita kirjutistest. Linda Kaljundi reflekteerib tagantjärele Eesti ajalugu II ilmumisele järgnenud debattide üle. Saadet juhib Rebeka Põldsam.

Millisena siis võib eesti ajalugu kirjutada ja millisena justkui mitte? Mida see meile annab? Miks on eestlus muutunud jälle aktuaalseks probleemiks, aga see küsimus on koguaeg olnud esil, ent miski on ometi muutunud.

Kodulugemiseks soovitav kirjandus: Andrus Kivirähk “Ivan Orava mälestused” & Hasso Krulli “Muna”.

NB! 8. oktoobril Teooriaklubi ei ole

Teooriaklubi VII saate salvestus

15.10. kell 19.00

Prekaarne töö ja hea elu

Külalised: Kaja Kann, Maike Lond
Moderaator: Airi Triisberg

Mõned aastad tagasi leidis kaasaegse kunsti valdkonnas aset lühike, kuid küllalt intensiivne võitlustsükkel, mille keskmes olid kultuuritöötajate prekaarsed töötingimused. Kollektiivsed katsed valitsevaid töötingimusi muuta jäid lühiajaliseks. Vestlus Kaja Kannu ja Maike Londiga läheneb prekaarse töö temaatikale pisut teisest perspektiivist, keskendudes mudelitele, mis seisavad eraldi ametiühingutööst, kultuuriinstitutsioonide survestamisest ja kultuuripoliitika reformimise katsetest. Vestlusring kõrvutab kolme individuaalset ellujäämisstrateegiat – Kaja Kann kolib maale, Maike Lond otsib erasponsoreid, Airi Triisberg elab kommuunis. Kuidas need mudelid suhestuvad autonoomia kontseptsiooni ja hea eluga? Kuidas kollektiivsete organiseerumismudelitega?

Teooriaklubi VII saate salvestus
22.10. kell 19.00
Tingimusteta sissetulek kõigile?
Külalised: Tarmo Jüristo ja Maarja Kangro
Moderaator: Airi Triisberg

Miks peaksid kultuuritöötajad toetama universaalse baassissetuleku ideed? Kuidas muudaks tingimusteta sissetulek ühiskondlikke võimusuhteid ja kapitalismi toimimisloogikat? Kuidas kõneldakse tingimusteta sissetuleku ideest sotsiaalsetes liikumistes, poliitilises filosoofias või parteipoliitikas?

EKKMi Teooriaklubi VIII saate salvestus

29.10. kell 19.00
Postkapitalistlikud praktikad
Moderaator: Airi Triisberg
saatekülaline: Oudekki Loone

Feministlikud majandusgeograafid J.-K. Gibson-Graham on oma uurimistöös pühendunud mittekapitalistlike praktikate mõtestamisele. Oma raamatus „Postkapitalistlik poliitika“ rõhutavad nad, et kui me soovime nihutada kapitalismi keskselt kohalt oma elus, peame me muutma iseennast teistsuguste majandussüsteemide esilekerkimise tingimuseks. Vestlusring mõtestab Gibson-Grahami teooriat läbi konkreetsete näidete, mis pärinevad kultuuri, urbanistika ja sotsiaalsete liikumiste valdkonnast. Kuidas kujutavad kultuuritöötajad ette mittekapitalistlikke praktikaid?