04 september 2021 — 17 oktoober 2021

Tallinna Fotokuu kaasaegse kunsti biennaali peanäitus

Vaade Põhja puiesteelt elektrijaamale, 1941. Rahvusarhiivi filmiarhiiv. Foto: Armin Öpik Vaade Põhja puiesteelt elektrijaamale, 1941. Rahvusarhiivi filmiarhiiv. Foto: Armin Öpik

Kuraator

Tallinna Fotokuu kaasaegse kunsti biennaali rahvusvahelise peanäituse juhtmotiiviks on küsimus viisidest, kuidas valmistuda tulevikuks, mis põhineb vastastikuse sõltuvuse põhimõtetel ja uutmoodi ühiselul. 

 

Poliitiliste institutsioonide jätkuva kriisi, inimeste ja teiste liikide vaheliste suhete ning tulevikuparadigmade olukord nõuab meilt kujutlusvõime rakendamist ja (koos)eksisteerimise põhiliste ühiskondlike režiimide läbimõtestamist.

 

Uurides Tallinna muutuvat kuvandit ja linna erinevaid kihistusi, lähtub kuraatorite duo TOK Vene filosoofi ja meediauurija Mihhail Kurtovi loodud terminitest „intensiivne geograafia” ja „intensiivne paik”. Viimast võib mõista kui jõukeset, kus protsessid algavad ja kus neid talletatakse; kus kogemused on ühendatud ja kust need liiguvad edasi teistesse kontekstidesse; kus varem ühendamata tegevused ja ideed koonduvad ning muunduvad uuteks kontseptsioonideks, aidates nii luua uusi teadmised ja olemise viise. 

 

Näitus ja sellega kaasnevad sündmused on suunatud nende „intensiivsete paikade” kaardistamisele osaluspõhiste teoste ja kogukonnapõhiste algatustega. Kõiki tegevusi kannab analüüs nii ilmsetest kui ka nähtamatutest linna osistest, mis on sisse põimitud valitsevatesse jõujoontesse, arhitektuurilistesse konstruktsioonidesse, ühiskondlikesse, majanduslikesse ja ökoloogilistesse keskkondadesse.

 

TOK kuraatorite kujutluses on biennaal intensiivsete paikade võrgustik, mis on laiali harutatud linna erinevates ruumides ja avalikes kohtades, millel on ajalooline, emotsionaalne, kontekstuaalne, arhitektuuriline väärtus ja tähtsus linnaelanike jaoks. 

 

TOK on 2010. aastal Peterburis asutatud kollektiiv, mille taga on kuraatorid Anna Bitkina ja Maria Veits. TOK toimib platvormina interdistsiplinaarsete uurimistööl põhinevate kaasaegse kunsti projektide arendamiseks ja eestvedamiseks. Kuraatorite duo töötab sageli väljaspool tavapäraseid kunstiruume, imbudes sotsiaalsetesse struktuuridesse eesmärgiga analüüsida institutsioonide võimu ja resursside jaotust. TOK uurib muuhulgas kohaliku valitsemise mehhanisme, avalikku ruumi, haridussüsteeme, sotsiaalsetest ressurssidest ilmajäätust, kollektiivset mälu, vaidlustatud poliitilist ajalugu, inimõigusi, feminismi ja meedia kasvavat rolli globaalses maailmas. 

 

Tallinna Fotokuu on 2011. aastal Eesti Fotokunstnike Ühenduse (Foku) loodud omaalgatuslik rahvusvaheline kaasaegse kunsti biennaal, millega juhitakse ja toetatakse koostööd kunstiinstitutsioonide, galeriide ja kunstnike vahel. Peamiselt fotograafia ja videoga tegelevate kunstnike algatatud festival on oma meediumivalikut tänaseks laiendanud ning vaatleb arenguid kunstis ja ühiskonnas, mida kogetakse üha rohkem kaamerate, ekraanide ja kujutiste vahendusel.