Tähelepanufiguurid

Kunstnik

26. augustil kell 18.00 avaneb EKKMis Taavi Suisalu isikunäitus „Tähelepanufiguurid“, mis keskendub masinate kujutlusvõimele, tähelepanumajandusele ja inimese enesekuvandi muutumisele kaasaegses infoühiskonnas.

Kunstnik Taavi Suisalu võtab näitusel vaatluse alla, milliste vahenditega meie tähelepanu hõivatakse ning kuidas mõjutatakse kujutlusvõimet ja luuakse visioone tegelikkusest. Küsides, kuhu jõuame inimkonnana, kui algoritmid meie eest kujutluspilte loovad ja otsuseid langetavad, paneb Suisalu mõtlema inimese rollile tuleviku maailmas.

Kunstnikule oli projekti ajendiks 2019. aastal teadlaste esitletud ja avaldatud esimene foto mustast august. Avalikustamise hetkel vaimustusid teadlased tulemusest, aga laiema avalikkuse pani kujutis õlgu kehitama. Musta augu jäädvustamine oli tohutu tehnoloogiline pingutus, sest pildi saamiseks konstrueeriti maakera suuruse avaga teleskoop ning töötati läbi kuupmeetrites andmekandjaid. Must auk tõmbab aga valguse endasse ja seetõttu pole seda võimalik pildistada. Teisisõnu, oldi lummatud millestki, mida pildil tegelikult näha polnud. Sellest vastuolust johtuvalt läheneb Suisalu näitusel mitmesugustele kujutistele, mida on võimatu terviklikult hoomata, näiteks inimese minapilt, kujutlus tulevikust või loodusest.

Suisalu huvitab, kuidas muutub tehisintellekti ajastul inimese eneseteadlikkus ja kuidas luuakse enesekuvandit. Kaasajal on võtmetähtsusega tehnoloogia ja majanduse koostoime, nn tähelepanumajanduse ühiskond, milles muundatakse inimeste tähelepanu soovitud hüvedeks. Infotehnoloogilised seadmed on samuti nagu mustad augud, sest nende eesmärk on tõmmata endale meie tähelepanu. Algoritmide kaasabil kujundatud visuaalne reaalsus on muutunud kohati eristamatuks tegelikkusest. Oleme justkui narkissoslikus olukorras: võlutud innovatsioonist, milles näeme inimese võimekust mõjutada looduslikke protsesse.

Näitus Tähelepanufiguurid“ spekuleerib küsimuse üle, kuidas inimese enesekuvand võib muutuda, kui mõistame, et intelligentsed masinad võivad jõuda üliinimlikule tasandile. Teisisõnu: kas hetkel, mil tehisintellekt saab targemaks kui inimene ja seeläbi iseseisvaks, muutub inimene alandlikumaks ning empaatilisemaks ümbritseva ökosüsteemi suhtes.

Näitust saatvate tekstide autorid on Arko OleskJaak TombergJan Kaus ja Indrek Ibrus.

Taavi Suisalu interaktiivsed installatsioonid, performatiivsed situatsioonid ja kuraatorprojektid seovad ajaloolist kaasaegse mõttelaadiga ning aktiveerivad perifeerseid alasid kummastavateks kohtumisteks. Suisalu looming balansseerub kunstilise ja teadusliku, stuudiopraktika ja välitööde vahel ning on informeeritud kaasaegse ühiskonna fenomenidest, olles huvitatud tehnoloogia mõjust keskkonnale ning sotsiaalsete olendite käitumisele, tajudele ja mõtlemisele.

Suisalu on lindistanud vulkaane ja mahakantud satelliite, komponeerinud muruniidukitele, sidunud bioloogilisi ja digitaalseid ökosüsteeme, loonud datafiktsioone ning käsitlenud lahknevusi digitaalsete immigrantide ja põliselanike vahel.

Näitust toetavad: Eesti Kultuurkapital, Kultuuriministeerium, Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet, Akzo Nobel AS, Alas-Kuul AS, Prysmian Group Baltics AS

Giidituur

eesti keeles ,

REGISTREERI

Vestlusring

Meie kujutame teda, aga mida kujutleb tema meist?,

Vaata lähemalt

Giidituur

eesti keeles,

REGISTREERI

Giidituur

vene keeles,

REGISTREERI

Giidituur

eesti keeles ,

REGISTREERI

Giidituur

inglise keeles,

REGISTREERI

Giidituur

ukraina keeles,

REGISTREERI