Tähelepanufiguurid

Kunstnik

Augusti lõpus täitub muuseum Taavi Suisalu tehnoloogiast ja digisuhtlusest tõukuvate installatsioonidega kunstniku isikunäitusel „Tähelepanufiguurid”. Suisalu, kes on varem lindistanud vulkaane ja mahakantud satelliite, komponeerinud heliteoseid muruniidukitele, sidunud bioloogilisi ja digitaalseid ökosüsteeme, keskendub selles projektis inimese enesekuvandi muutumisele, mis on mõjutatud tehnoloogiate arengutest.

Taavi Suisalu interaktiivsed installatsioonid, performatiivsed situatsioonid ja kuraatorprojektid seovad ajaloolist kaasaegse mõttelaadiga ning aktiveerivad perifeerseid alasid kummastavateks kohtumisteks. Suisalu looming balansseerub kunstilise ja teadusliku, stuudiopraktika ja välitööde vahel ning on informeeritud kaasaegse ühiskonna fenomenidest, olles huvitatud tehnoloogia mõjust keskkonnale ning sotsiaalsete olendite käitumisele, tajudele ja mõtlemisele.

Suisalu on lindistanud vulkaane ja mahakantud satelliite, komponeerinud muruniidukitele, sidunud bioloogilisi ja digitaalseid ökosüsteeme, loonud datafiktsioone ning käsitlenud lahknevusi digitaalsete immigrantide ja põliselanike vahel.