Reskriptitud EKKMi kogude külastus

Kuraatorid

2021 aasta avaprojekti „Reskriptitud EKKMi kogude külastus“ raames muutub näitusemaja hoidlaks ning ringkäike EKKMi kunstikollektsiooni juhatab produktsiooniplatvorm RESKRIPT (Maarin Mürk ja Henri Hütt). Reskript on EKKMi kutsel viinud läbi kogude inventuuri, otsinud ladudest ja garaažidest välja nii teoseid kui säilmeid, kogunud kokku seotud legendid. Selle uurimistöö tagajärjeks on senise kogude jaotuse ümbertegemine, mitmete uute kogude algatamise ja tulevikku suunatud kogumispoliitika põhimõtete väljapakkumine. Ekskursioonidel avatakse külastajatele tsoonid, kuhu tavapäraselt ligi ei pääse, osalejatele usaldatakse infot, mida kuskil kirjas ei ole, tutvutakse teostega, millest paljusid ei ole publikule aastaid näidatud ning arutatakse koos, mida tähendab EKKMi mäng muuseumiks olemisega.


Tuurid algavad 4. mail ning kestavad 16. maini.

EKKMi kogude külastamine toimub ainult giidiga juhitud ekskursiooni käigus eelregistreerimisega. Ekskursioonid toimuvad erinevatel aegadel ning igal ekskursioonil on erinev giid. Ühel ekskursioonil saab osaleda limiteeritud arv inimesi, tagatud on hajutumine, maskide nõue ning desomine. Tuuri kestus on 1,5 tundi.

Täpsustus: suur osa juhitud näitusekülastusest toimub EKKMi välitingimustes, siseruumides toimub individuaalne külastus audiogiidi abil.

Reskript:

EKKMi viisteist tegevusaastat on kulgenud läbi erinevate etappide, kõõludes järjepidevalt punkmuuseumi ja Kunsthalle, isetekkelisuse ja institutsionaalsuse vahel. Olles nähtav eelkõige näitusemajana, aga ka ürituste ja pidude asupaigana, on üks külg, mis on jäänud pigem tagaplaanile – see on EKKMi kollektsioon. Muuseum nimelt ei ole võimalik olla, ilma et oleksid kogud – aga millised need on, kuidas need täienevad ning mida nendega peale hakata, selles kõiges on rohkem vabadust kui esmapilgul tundub. EKKM on seda vabadust kasutanud aja jooksul kord rohkem, kord vähem, kuid nüüd on käes aeg teha taas üks avalikum kogude ülevaatus.  

 

EKKMile kuulus üks Reskripti vautšer – võimalus saada nihestatud avamisüritus, vestlusring, raamatuesitlus vms, kuid reskripteerimist vajas seekord hoopis kogude osakond. Sügisel 2020 sukelduski Reskript koos tegevtiimiga kogunenud kultuurikihti ning tuvastas järgmised asjad:

–   peale tegevjuhi Marten Esko ei teadnud keegi, mis tööd kogudes on või kus need asuvad. Samas tekitab kogu jätkuvalt palju tugevaid tundeid kõigis, kel sellega asja on olnud.

–   Küsimused kogude kohta jõuavad kiiresti EKKMi olemise tuumani. Kas muuseumi mängimine/performeerimine on ikka veel aktuaalne strateegia? Kuidas ikkagi suhestuvad omavahel punkmuuseum ja MTÜ? Kes on pärandi hoidja ja millised volitused tal on? Kuidas igapäevaselt ellu jääda? Mis saab EKKMist tulevikus? Jne.

 

Algne kogumispoliitika tugines paljuski ideele sümboolsest vahetuskaubast kunstnikega, mängulistest bartertehingutest, mistõttu lisaks teostele on kogu võrdväärseks osaks legendid, kuidas teosed on kogusse jõudnud. Veidruse ja varimajanduse motiiv on oluline, žestid ja spontaansus, läbirääkimised, mis kujunesid hoo pealt… EKKM organisatsioonina on ise sellele üsna sarnane, ei taha jõuda kohale, hakkab vastu, jääb alati “teel olevaks” nähtuseks.

 

Arvestades neid asjaolusid, on Reskript korraldanud ümber olemasolevad kogud ning pakkunud välja terve hulga uusi alakogusid ja ka kogumispoliitika põhimõtteid tulevikuks. Ehk peakski EKKM koguma ainult seda, mida teised muuseumid ei saa või ei taha koguda? Nagu Marco Laimre on öelnud, siis EKKM saab olla väledam, teravmeelsem, elusam ja huvitavam kui arusaam muuseumist tavaliselt ette kujutada lubab! Oma sõna ütlevad kogude (ja EKKMi) tuleviku osas sekka juhatuse liikmed, tegevtiim, kunstnikud, kelle teosed kogudes on ning isegi üks tulevane kaasaegse kunsti konservaator.”

Ekskursioonist valmis videoteos, mille esitlus toimus projekti pidulikul lõpetamisel 16. mail EKKMi hoovis. Videoteose autorid on Mikk-Mait Kivi ja Emer Värk.

Projektist jääb järele vihik, mis sisaldab reskripteeritud kogude tutvustust ning EKKMi juhatuse, tegevtiimi ning kogus leiduvate teoste autorite mõtteid EKKMi kogu teemadel. 

Autorid ja ekskursioonijuhid: Henri Hütt ja Maarin Mürk

Graafiline disain: Jaan Evart

Hoidla korrastamine ja teoste paigutus: Johannes Säre

Video: Mikk-Mait Kivi, Emer Värk

Projektijuht: Evelyn Raudsepp

Kaasproduktsioon: Kanuti Gildi SAAL

Lisaks on projekti kaasatud Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse- ja restaureerimise erialalt praktikant Siim Hiis, kes koostas valitud teostele seisundipassid ning kirjutab EKKMi kogude põhjal ka oma bakalaureuse lõputöö. 

Erilised tänud: Marten Esko, Kaisa-Piia Pedajas, Annika Räim, eˉlektron.

Toetajad: Eesti Kultuurkapital, Eesti Kultuuriministeerium, Muinsuskaitseamet

EKKMi tegevust 2021. aastal toetavad Eesti Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Muinsuskaitseamet ja Tallinna linn.

Projektist valmis videoteos: