Hier Nicht

Kunstnikud

Näitus valmis EKKMis 12. juunil. Bürokraatiast tulenevalt on näitus avalikult avatud alates 18. juunist.

Kaastöö: Salme Dutt & Aphra Tesla

Graafiline disain: Margus Tamm

EKKMi 2020. aasta näitusehooaega alustav Jevgeni Zolotko ja Uwe Schloeni näitus „Hier Nicht“ (eesti k. mitte siin) on formaadilt kõike muud kui tavapärane ühisväljapanek. Näitusel on eksponeeritud nii mõlema kunstniku varasemaid töid, nende uusversioone kui spetsiaalselt näituse jaoks loodud teoseid – viimaste hulka kuulub ka kaas-mõttetööna valminud videoteos Salme Duttilt ja Aphra Teslalt.

Näituse lähtepunkt, nii mõtteliselt kui ruumiliselt, on Zolotko poolt 2011. aastal EKKMi esimese Köler Prize’i nominentide näituse raames loodud installatsioon „Üks päev riigiarhiivi töötaja elust“. See annab alust kogu näitusetervikut mõtestada kujundlike universaalide nagu „väike inimene“ ja „suur keeldumine“ kaudu. Näituse pealkiri on laenatud Schloeni varasemast teoste seeriast ning ehkki seosed erinevate päevapoliitiliste ja ühiskondlike olukordadega on kerged tekkima, on „Hier Nicht“ näitusena välja kasvanud esmalt ikkagi millestki sügavamale juurdunust – näiteks väikese inimese suurest keeldumisest.

Toetajad: Eesti Kultuurkapital, Eesti Kultuuriministeerium, Foundation for Arts Initiatives