EKKMi rändnäitus “KOHATU” (Valga Kultuurikeskuse galeriis)

Kunstnikud

Kuraatorid

Pressiteade: EKKM lõpetab ringreisi, selle kevade viimane peatus: Valga

EKKM RATASTEL

rändnäitus

“KOHATU”

Näituse avamine NELJAPÄEVAL, 5. märtsil kell 18:00

Näitus on avatud 6. märts  – 5. aprill

Valga Kultuurikeskuse galerii

Kesk tn 1

avatud 7.30-19.30

kunstnikud: Kristiina Hansen, Flo Kasearu, Eve Kask, Paul Kuimet, Marco Laimre, Tanel Rander, Tõnis Saadoja, Silja Saarepuu & Villu Plink, John Smith

kuraatorid: Marten Esko & Anders Härm

haridusprogramm: Anu Lüsi (Kumu Hariduskeskus)

graafiline disain: Mikk Heinsoo

tehniline tiim: Neeme Külm, Johannes Säre, Kadri Villand

Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum jätkab oma ringreisi Eestis rändnäitusega “Kohatu”. Selle kevade viimaseks peatuskohaks on Valga.

“Kohatu” on EKKMi ajaloo esimene rändnäitus, muuseumi teadlik “deterritorialiseerumisprojekt”, katse muutuda kohatuks. Tegu on eksperimendiga, mille raames institutsioon üritab muuta ennast talveperioodiks teatud punktidega tähistatavaks trajektooriks, mis tõmbab üle Eesti ühe kujuteldava kõverjoone.

Näituse nimiteos, Paul Kuimeti “Kohatu”, on üsna kummaline foto, mis kätkeb endas paljuski need motiivid, millest nii see näitus kui ka projekt tervikuna tõukub. Näituse keskne probleemistik keerleb koha(taju) ja kohatuse mõistete umber. Oleme siia kogunud teosed kunstnikelt, kes just nimelt selle problemaatikaga oma loomingus tegelevad või on tegelenud. Nad reflekteerivad ja mõtestavad kohti, kohatust või ka koha kaotust nii ruumilises kui ka psühholoogilises võtmes. Igas näitusepaigas, kus EKKM iseenda “kohatuks” muutmise raames peatub, katsume ka kohapeal midagi genereerida või siis kohta talle endale mingil moel tagasi peegeldada. Lisame siinkohal veel märksõnu, mida võib selle näitusega seostada ja mille tahaksime koos vaatajatega näitusel kriitilise tähelepanu alla võtta: ääremaa ja perifeeria, provintsialism ja konservatiivsus, avatus uuele ja suletus välismaailmale.

Koostöös Kumu Hariduskeskusega oleme ettevalmistanud  ka haridusprogrammi “KOHATUnne” põhikooli esimesele, teisele ja kolmandale astmele. Samuti toimub igas näitusepaigas gümnaasiumiõpilastele ja täiskasvanud kultuurihuvilistele mõeldud loenguprogramm, mille raames käsitletavad teemad varieeruvad vastavalt paiga eripärale. Lisainformatsiooni näituse ja esitatavate tööde kohta leiab näitusega kaasnevast bukletist ja EKKMi koduleheküljelt: www.ekkm.ee

EKKMi rändnäituse esimene peatuskoht oli Kuressaare Kunstistuudio galeriis (30. Oktoober – 5. detsember), järgmine Valga Kultuurikeskuse Galerii (6. märts – 5. aprill 2015)

NB! KUTSU “KOHATU” KOHALE JA EKKM ENDALE KÜLLA!

Käesolevaga kutsume üles ka teisi väikelinnu ja aleveid EKKMi endale külla kutsuma. Kõige varem saaksime tulla 2015. aasta oktoobris. Suurema osa näitusega seotud kuludest katab EKKM. Täpsustavad küsimused võib saata info@ekkm.ee

projekti toetavad: Eesti Kultuurkapital, Kumu Hariduskeskus, Nihilist.fm,

suur tänu: Eesti Kunstimuuseum, Tartu Kunstimuuseum

eriline tänu: Indrek Sirkel, Maarin Ektermann, kõik hooandjad, meid kohapeal võõrustavad institutsioonid ja inimesed

EESTI KAASAEGSE KUNSTI MUUSEUM (EKKM) on ennast ise Eesti kultuuripoliitilisse tühimikku istutanud institutsioon. EKKM on noorema põlvkonna kunstnike, kuraatorite ja kunstitudengite iseinstitutsionaliseerumise vahend, tööriist, mille eesmärk on olla midagi ametlike ja kivistunud kunstinstitutsioonide ja alternatiivsete artist-run-do-it-yourself galeriide vahepealset; (vastu)avalik, kummaline ja ebakonventsionaalne ettekujutus muuseumist, mille eesmärgiks on produtseerida, näidata, koguda ja populariseerida rahvusvahelist ja kohalikku kaasaegset kunsti ning nihestada kunstiinstitutsiooni tavapäraseid töömeetodeid. EKKM tegutseb 2006. aasta lõpus skvotitud ja praeguseks legaliseeritud majas, endises Tallinna Soojuse kontorihoones Kultuurikatla kõrval, mis oli juba aastaid tühjana seisnud. 2007. aastast alates on EKKM korraldanud näitusetegevust ja kollektsioneerinud kunsti. Alates 2010. aastast teeb EKKM seal regulaarselt näituseid aprilli lõpust oktoobri keskpaigani ning aastaringselt toimuvad üritused, seminarid ja performance`id. Alates 2013. aastast tegutseb EKKMi juures ka raamatupood “Lugemik” ja kunsti- ja näitusteproduktsiooniga tegelev looveettevõte “Valge Kuup”. Nädalavahetustel muundub muuseum aga populaarseks klubiks, kus toimuvad peod ja kontserdid. 2014. aasta sügisel ringlema hakkav “Kohatu” on EKKMi esimene rändnäituseprojekt, et viia nii muuseum kui ka kaasaegne kunst talveks pealinnast välja. Rohkem infot EKKMi, näituste ja ürituste kohta leiab meie koduleheküljelt www.ekkm.ee ja EKKMi Facebooki lehelt.