Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum

Kunstnikud

Kuraatorid

Avamine 16. juuni kell 18:00.

“Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum” on näitus Põhja pst. 35 hoone kolmel korrusel. See näitus mõtestab EKKMi seniseid tegevusi ja toimimisloogikat ning vaatleb potentsiaalseid tulevikustsenaariume ja nendeni mitte-jõudmiseks vajalikke taktikaid.

Näitus vaatleb esmalt nimetamise mõjusid, nime välja kandmist ning selle(le) alistumist; teisalt kaasaegse kunsti rahvusvahelistumist ja standardiseerumist ning ühiskondlike väärtuste muutustest tingitud valikuid. Kolmandana on vaatluse all gentrifikatsiooni mõjud ning omaalgatuslikkuse ja ise-tegemise jätkusuutlikkus ja võimekus.

“Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum” soosib enda vaatamist performatiivse installatsiooni loogikast lähtuvalt, seda ka tagasivaatavalt, et rekontekstualiseerida senist dekaadipikkust tegevust.

Näitust toetavad: Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum, Eesti Kultuurkapital, Eesti Kultuuriministeerium, AS Peri