Rebeka Põldsam on kureerinud järgmised näitused:

K6he tunne?!