Saskia Holmkvist on osalenud järgmistel näitustel:

Päikese pind