Mare Tralla on osalenud järgmistel näitustel:

Tiira-taara, tuia-taia, pimesikk tuli meie majja

1995

1995