Jannike Låker on osalenud järgmistel näitustel:

K6he tunne?!