Jaakko Pallasvuo on osalenud järgmistel näitustel:

Tiiger ruumis