Eva Labotkin on osalenud järgmistel näitustel:

poster

Kõrvalnähud

Mai Sööt

Kõik tahaks kõnelda