Brit Pavelson & Sissela Jensen on osalenud järgmistel näitustel:

Tiira-taara, tuia-taia, pimesikk tuli meie majja