Arttu Merimaa on osalenud järgmistel näitustel:

Linna mõjutajad