Andrus Kõresaar on osalenud järgmistel näitustel:

1995

1995