Agnieszka Polska on osalenud järgmistel näitustel:

Päikese pind