Aaloe-Ader-Flo-Künnap-Soosalu on osalenud järgmistel näitustel:

Tiira-taara, tuia-taia, pimesikk tuli meie majja