02 november 2019 — 15 detsember 2019

Tunnel (tööpealkiri)

Eelmine Järgmine

Avamine 1. novembril kell 18:00

 

Kuraatorite ja kodanikena oleme näituse lähtepunktiks võtnud selle ühiskonna, kus me elame, et mõelda koos, kas ja kuidas saaks paremini. Individualistlik mõtteviis, mis tähendab, et igaüks võitleb iseenda õiguste ja võimaluste eest, on jõudnud ummikusse. Samas on oluliselt tugevnenud populistlik rahvuslus, kus on ruumi vaid ühele ainuõigele maailmavaatele.

 

Esimest korda kureerib KKEK kollektiivselt, sest tahame üksteise võimestamise kaudu hoida kokku ressursse, vähendada ületootmist ning panna kokku erinevad kogemused ja mõttesuunad. Me elame radikaalsete muutuste ajastul. Kuidas me sellises olukorras edasi toimime?

 

 

Pildil: Anu Juurak, “UFO = tundmatu objekt” (2002)